Radiocarbon dating the old stables

bathroom-blowjob

Derfor forbliver carbon i fast form ved højere temperaturer end selv de metaller med højest smeltepunkt, såsom tungsten og rhenium - uanset dets allotropiske form.Selvom det har en termodynamisk tendens til oxidering, modstår carbon oxidering mere effektivt end elementer såsom jern og kobber, som er svagere reduktionsmidler ved rumtemperatur.Den enorme mængde carbon, dets unikke mangfoldighed af organiske forbindelser og dets usædvanlige evne til at danne polymerer ved temperaturer, der normalt ses på Jorden, gør, at dette element indgår i alle kendte livsformer.Det er det næstmest forekommende element i menneskekroppen (omkring 18,5%) efter oxygen.Ved meget højt tryk danner carbon den mere kompakte allotrop, diamant, der har næsten dobbelt så stor massefylde sammenlignet med grafit.Her bindes hver atom tetrahedralt til fire andre, og danner et 3-dimensionelt netværk af rynkede seks-leddede atomringe.Carbon er også det grundstof, der har det højeste sublimationspunkt.Ved atmosfærisk tryk har det intet smeltepunkt, da dets tripelpunkt er ved 10,8 ± 0,2 MPa og 4.600 ± 300 K (~4.330 °C eller 7.820 °F), Carbon sublimerer i en carbonbue, som har en temperatur på omkring 5.800 K (5.530 °C; 9.980 °F).

bathroom-blowjob

bathroom-blowjob

På grund af at delokaliseringen af en af de ydre elektroner fra hvert atom danner en π-cloud, leder grafit elektricitet, men kun på planet for hver kovalent bundne plade.

Dette resulterer i at carbon har en lavere samlet elektrisk ledeevne end de fleste metaller.

cicocf.mdppl.ru

50 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>